BEMER PRO-SETTET
Pakken for en sofistikert husholdning eller praksis.

BEMER CLASSIC-SETT
Uten kompromiss. Enkel, oversiktlig og intuitiv.

BRUKSMODULER
Bruksmoduler for målrettet behandling av individuelle kroppsområder.

BRUKSOMRÅDER:

Fysikalsk vaskulærterapi brukes i dag på veldig ulike områder. Grunnen til dette er at en effektiv forbedring av mikrosirkulasjonen, samt blodsirkulasjonen til de minste blodkarene, har i mange henseender en gunstig påvirkning på helse, immunforsvar og generell velvære. BEMER har kontinuerlig videreutviklet den fysikalske vaskulære terapien basert på mange års erfaring – med delvis banebrytende kunnskap når det gjelder biorytmen til mikrosirkulasjonens lokale og overordnede reguleringsforløp. En effektiv stimulering av mikrosirkulasjonen støtter en av kroppens viktigste reguleringsmekanismer for forebyggelse, samt helbredelses-, tilfrisknings- og fornyelsesprosesser, og kan brukes som et supplement til tallrike behandlinger og indikasjoner.

Dette brukes i dag på hest, hund, katt og mennesker

BRUKSOMRÅDER:

Fysikalsk vaskulærterapi brukes i dag på veldig ulike områder. Grunnen til dette er at en effektiv forbedring av mikrosirkulasjonen, samt blodsirkulasjonen til de minste blodkarene, har i mange henseender en gunstig påvirkning på helse, immunforsvar og generell velvære. BEMER har kontinuerlig videreutviklet den fysikalske vaskulære terapien basert på mange års erfaring – med delvis banebrytende kunnskap når det gjelder biorytmen til mikrosirkulasjonens lokale og overordnede reguleringsforløp. En effektiv stimulering av mikrosirkulasjonen støtter en av kroppens viktigste reguleringsmekanismer for forebyggelse, samt helbredelses-, tilfrisknings- og fornyelsesprosesser, og kan brukes som et supplement til tallrike behandlinger og indikasjoner.

Dette brukes i dag på hest, hund, katt og mennesker

https://lande.bemergroup.com/no

Behandling

Behandling ved sykdom, styrking av immunresponsen, aktivering av kroppens selvhelbredende krefter ved å stimulere mikrosirkulasjonen.

Positiv effekt på almenntilstanden, helse og søvn. Resultatet er bedre livskvalitet.

Stimulering av stoffskiftet for bedre ytelse, styrking av reaksjonsevnen, reduksjon av risikoen for idrettsskader, raskere innhenting etter trening.

METODE

VITENSKAPELIG BEVIST

Tallrike dobbeltblindstudier har bevist at BEMER-produkter virker. Våre forskere har utført banebrytende arbeid innen helbredelse av sår, ytelsesforbedring og fornyelse, og fremskaffet og publisert verdifull og tidligere ukjent kunnskap om lokale og overordnede reguleringsmekanismer i den menneskelige organismen. BEMER-produkter er offisielt godkjent som medisinske produkter i EU.

BEMER FYSIKALSK VASKULÆRTERAPI

Basert på mange års arbeid har BEMER-forskningen fremskaffet banebrytende kunnskap når det gjelder biorytmen til mikrosirkulasjonens lokale og overordnede reguleringsforløp. Kjernen i BEMER fysikalsk vaskulærterapi er en flerdimensjonal signalstruktur som effektivt stimulerer den reduserte eller svekkede mikrosirkulasjonen. Den støtter en av kroppens viktigste reguleringsmekanismer for forebyggelse, samt helbredelses-, tilfrisknings- og fornyelsesprosesser, og er en effektiv komplementær behandling som gir

  • bedre forsyning til vev og organer
  • støtte til helbredelse av sår og idrettsskader
  • støtte til
  • immunsystemet
  • høyere fysisk og mental ytelsesevne
  • kortere innhentingsperioder etter trening

BEMER kan forbedre den reduserte blodsirkulasjonen i de minste blodkarene og dermed fremme kroppens egne selvhelbredelses- og fornyelsesprosesser. Blodsirkulasjonen er kroppens forsyningssystem. 75 % av dette skjer i området til de minste blodkarene (mikrosirkulasjon). Altså i det området hvor blodcellene forsyner vev og organer med næringsstoffer og oksygen, og tar med seg avfallsstoffer på veien tilbake. Det er kun ved hjelp av disse prosessene for forsyning og borttransportering at kroppens celler kan utføre sine komplekse, livsopprettholdende oppgaver og tilføre kroppen energi. Hjertet sørger for at blodcellene beveger seg gjennom blodsirkulasjonen. De små blodcellene må imidlertid forsyne og rense et område på over 120 000 km. Siden hjertet ikke klarer å gjøre dette på egenhånd trenger det hjelp. Det får det fra de minste blodkarene som får fart på blodcellene med sine egne pumpebevegelser (vasomotion). I tillegg regulerer disse bevegelsene blodsirkulasjonen slik at områder med et høyere forsyningsbehov på et aktuelt tidspunkt får større blodtilførsel enn områder som har et lavere behov på samme tid. Eksempel: Når man trener har musklene et større forsyningsbehov mens hjernen som regel har et lavere behov. Når man lærer noe er det derimot omvendt. Ved hjelp av de minste blodkarenes pumpebevegelser kan altså blodcellene utføre arbeidet sitt – akkurat der det er mest behov for det. Og resultatet er imponerende – immunforsvaret styrkes, den fysiske og mentale ytelsesevnen øker, sykdommer bekjempes på en bedre måte og legemidler kommer enklere frem til målet sitt.

For mye stress, for lite søvn, et ubalansert kosthold, en usunn livsstil, sykdommer og selvfølgelig aldring gjør at pumpebevegelsene til de minste blodkarene går tregere. Dette gjelder for størstedelen av alle mennesker. Dette innebærer at blodcellene beveger seg altfor tregt og kan ikke lenger utføre oppgavene sine på en tilstrekkelig måte. Hvis forsyningen til vev og organer er for svak i lengden fører dette til avtakende fysisk og mental ytelsesevne, smerter, helseplager og sykdom.

BEMER fysikalsk vaskulærterapi kan motvirke dette i en naturlig begrenset utstrekning. Ved hjelp av elektromagnetisk overførte stimuleringssignaler stimuleres pumpebevegelsene til de minste blodkarene og kan dermed normalisere blodsirkulasjonen igjen i dette området. Kroppens celler blir bedre forsynt igjen og kan utføre sine mange varierte oppgaver, som f.eks. å bekjempe sykdommer og smerter, hjelpe sår med å gro, gi energi til fysiske og mentale aktiviteter, eller generelt gjenopprette almenntilstanden.

BEMER kan imidlertid også gi verdifull støtte innen amatøridrett og profesjonell idrett. En behovstilpasset blodsirkulasjon i de minste blodkarene kan nemlig forkorte oppvarmings- og nedkjølingsfasene samt sørge for raskere innhenting og dermed mer effektive treningsøkter. I tillegg kan mikroskader ideelt sett repareres direkte og på den måten forebygge større følgeskader.

Del denne siden